Roxx

Hallå där! 👋 Är det något du undrar över? Eller vill du boka en kostnadsfri demo? Tveka inte att kontakta oss!

Skräddarsydd kommunikation i er helt egna app

WWW logo Microsoft 365 logo Apple Store logo

Er unika app

Bidra till en gemensam företagskultur genom att skapa en ökad känsla av delaktighet genom hela organisationen. Med HR-appen får alla medarbetare på ett enkelt sätt tillgång till information om företagets verksamhet, utveckling och den egna arbetsrollen.

Medarbetaren i fokus

HR-appen är användarvänlig, intuitiv och lätt att lära sig. Utgångspunkten är att alla medarbetare ska kunna och vilja använda den.

Navet i er internkommunikation

HR-appen fungerar som en heltäckande lösning. Har ni andra system ni vill behålla integrerar vi dessa och gör dem enkelt nåbara i appen.

Ju fler kockar - desto bättre soppa

Varje kund som köper HR-appen har unika behov. Detta gör att HR-appen ständigt utvecklas, vilket alla våra kunder får ta del av.

Lätt att utveckla

HR-appen är enkel att integrera och utveckla med andra system.

Alltid nära

HR-appen är hela tiden tillgänglig för alla medarbetare - helt enkelt för att den finns i mobilen.

Mobiltelefon med HR-appen

Involvera, engagera och informera alla era medarbetare.

Boka kostnadsfri demo

Vill du veta mer?

Tveka inte att boka en kostnadsfri demo så berättar vi mer!

Push

Tack vare den inbyggda "push"-funktionen kan alla - eller vissa utvalda - medarbetare nås i realtid.

Onboarding

En introduktionsfunktion som integrerar nya medarbetare vid deras första besök i appen. Där får nya användare fylla i önskade uppgifter, ex. nära anhörig.

Formulär- och ärendehantering

Här kan alla medarbetare hantera formulär, blanketter och ärenden. Det går till exempel att ansöka om ledighet, rapportera tillbud och beställa arbetskläder.

Direkt utvärdering

Med appens inbyggda enkätfunktion kan medarbetare svara anonymt på frågor. Resultatet uppdateras i takt med att svaren kommer in.

Dokumenthantering med signering

Samla viktig information som personalhandbok, policys och KMA. Medarbetarna kan uppmanas att signera viss information som de har tagit del av. Det blir en försäkran om att ni når ut till dem.

Din funktion?

Har du en egen idé på en ny funktion du skulle vilja se i HR-appen?

En kärna - tusen möjligheter

HR-appen är byggd i Envodium. Envodium är en kommunikationsplattform med oändliga integrationsmöjligheter. Nedan listas ett urval av de externa system vi kan koppla samman med Envodium.