Boka kostnadsfri demo

Häng med oss i våra sociala medier!

Vår produkt

HR-appen är skapad utifrån medarbetarens behov. Appen är användarvänlig, flexibel och kan enkelt ersätta flera olika system. Vi skräddarsyr innehållet utefter era önskemål och sätter samman en heltäckande lösning – allt snyggt förpackat i en lättnavigerad design.

HR-appen för industriföretag

Skiftgång, språkbarriärer, kvalitetskrav och utbildningsinsatser. Industrin har definitivt sina utmaningar inom kommunikationsområdet. Med HR-appen kan alla medarbetare ta del av samma information – direkt i mobilen.

Stormöte varje måndag. Lappar upptejpade på dörrar, utskriven information i postfack. Pärmar, utbildningsmaterial på papper – en växande hög av checklistor och ledighetsansökningar som kräver signaturer från såväl chefer som anställda.

Vi vet. Det kan vara svårt med information och kommunikation inom industrin. Med HR-appen får alla medarbetare samma information – helt pappersfritt, och på föredraget språk.

HR-appens funktioner för medarbetare och chefer inom industrin

 • Nyheter, information och pushnotiser – direkt i mobilen
 • Digital personal- och besöksliggare med in- och utcheckning
 • Inbyggd QR-scanner för rutiner och dokument
 • Stöd för flertalet språk med direktöversättning av innehåll
 • Stöd för styrning och informationsvisning på TV-skärmar
 • Underhållssystem för planering av förebyggande underhåll samt dokumentation av utrustning; exempelvis pallställ, portar och liftar
 • Maskindatabas för exempelvis bilar och truckar, med ärendehantering samt kontroll före och efter körning
 • Ledighetsansökan samt anmälan om sjukfrånvaro och VAB
 • Tillgång till personliga dokument som schema, lönebesked, kontaktlista och anställningsavtal

Användbara app-funktioner för dig med personal- och arbetsmiljöansvar

 • Hantera tillbud, incidenter, olyckor och avvikelser med åtgärder och uppföljning
 • Hantera, utred och följ upp reklamationer
 • Hantera, skapa och uppdatera tillstånd; exempelvis körtillstånd, trucktillstånd eller tillstånd för maskiner och liftar
 • Ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, som ISO-certifieringar och reklamationshantering
 • Stöd för påminnelse och dokumentation av kontroller och skyddsronder
 • Rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal och utbildning; kompetensmatris
 • Planera hela semesterperioder och hantera enskilda ledighetsansökningar
 • Personalhandbok med kvittens och signeringsfunktion
 • Hantering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser och sjukförsäkringsärenden med möjlighet till kvittens
 • Visselblåsartjänst

Några som valt HR-appen