Boka kostnadsfri demo

Häng med oss i våra sociala medier!

Vår produkt

HR-appen är skapad utifrån medarbetarens behov. Appen är användarvänlig, flexibel och kan enkelt ersätta flera olika system. Vi skräddarsyr innehållet utefter era önskemål och sätter samman en heltäckande lösning – allt snyggt förpackat i en lättnavigerad design.

HR-appen för hemtjänstföretag och städbolag

Driver du ett modernt företag inom hemtjänst och städ, med ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare? Satsa på HR-appen – ett komplett kommunikationssystem som underlättar vardagen för både små och stora företag, och för alla medarbetare.

Som ett företag verksamt i hemtjänst- eller städbranschen är det lika viktigt att snabbt kunna nå ut med intern medarbetarinformation, som att enkelt kunna skicka ut uppdaterade kunduppgifter och nya städchecklistor.

Att dessutom erbjuda de anställda möjlighet att ingå i en vikariepool, eller att enkelt ansöka om ledighet och semester direkt i företagets egen HR-app, skapar ett mervärde och engagemang bland de anställda – och i förlängningen en inkluderande företagskultur.

HR-appens funktioner för medarbetare inom hemtjänst och städ

 • Nyheter och pushnotiser – direkt i mobilen
 • Ett enda system för information och internkommunikation
 • In- och utcheckning för personal
 • Verktyg för etablering och hantering av vikariepool
 • Dynamisk jobbkö; lista med lediga jobb/uppdrag att tinga
 • Digitala checklistor anpassade för varje uppdrag/kund
 • Stöd för flera språk med direktöversättning av innehåll
 • Ledighetsansökan samt anmälan om sjukfrånvaro och VAB
 • Tillgång till personliga dokument som schema, lönebesked, kontaktlistor och anställningsavtal

Betydelsefulla app-funktioner för dig med personal- och arbetsmiljöansvar

 • Hantera tillbud, incidenter, olyckor och avvikelser med åtgärder och uppföljning
 • Hantera, utred och följ upp reklamationer
 • Hantera, skapa och uppdatera tillstånd och certifikat
 • Ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete; ISO-certifieringar och reklamationshantering
 • Stöd för påminnelser och dokumentation av kontroller
 • Rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal och utbildning; kompetensmatris
 • Planera semesterperioder och hantera ledighetsansökningar
 • Personalhandbok med kvittens och signeringsfunktion
 • Hantering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser och sjukförsäkringsärenden med möjlighet till kvittens
 • Visselblåsartjänst

 

Några som valt HR-appen