Boka kostnadsfri demo

Häng med oss i våra sociala medier!

Vår produkt

HR-appen är skapad utifrån medarbetarens behov. Appen är användarvänlig, flexibel och kan enkelt ersätta flera olika system. Vi skräddarsyr innehållet utefter era önskemål och sätter samman en heltäckande lösning – allt snyggt förpackat i en lättnavigerad design.

HR-appen för företag inom handel

Få branscher ställer lika höga krav på såväl intern som extern kommunikation som handeln. Låt HR-appen bli navet i ditt företags kommunikation, för starkare kontroll över marknadsföring och information till alla anställda.

Med hela kontoret på fickan och all nödvändig information i mobilen, slipper du mycket pappersarbete och många tidskrävande arbetsmoment inom handelsbranschen.

Behöver du förresten kunna skicka ut erbjudanden och kundinformation till dina medarbetare, eller till utvalda personer ur ett medlemsregister? Inga problem! Med HR-appen kan du rikta nyheter och informationsutskick via SMS, e-post eller pushnotiser till i stort sett vem som helst.

HR-appens funktioner för chefer och anställda i handelsbranschen

 • Nyheter, utskick och pushnotiser – direkt i mobilen
 • Ett enda system för all information och internkommunikation
 • Kundportal och gästinloggning
 • Hantera marknadsföring, erbjudanden och kampanjer
 • Digital personalliggare med in- och utcheckning
 • Dynamisk jobbkö; lista med väntande jobb redo att påbörja
 • Inbyggd QR-scanner för rutiner och dokument
 • Stöd för flera språk med direktöversättning av innehåll
 • Stöd för styrning och informationsvisning på TV-skärmar
 • Registrera och administrera utlägg och traktamente
 • Databas över bilar/fordon, med ärendehantering samt kontroll före och efter körning
 • Ledighetsansökan samt anmälan om sjukfrånvaro och VAB
 • Tillgång till personliga dokument som schema, lönebesked, kontaktlista och anställningsavtal

Viktiga app-funktioner för dig med personal- och arbetsmiljöansvar

 • Hantera tillbud, incidenter, olyckor och avvikelser med åtgärder och uppföljning
 • Hantera, utred och följ upp reklamationer
 • Hantera, skapa och uppdatera tillstånd; exempelvis körtillstånd för truck
 • Ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, som ISO-certifieringar och reklamationshantering
 • Stöd för påminnelse och dokumentation av kontroller och skyddsronder
 • Rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal och utbildning; kompetensmatris
 • Planera hela semesterperioder och hantera enskilda ledighetsansökningar
 • Personalhandbok med kvittens och signeringsfunktion
 • Hantering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser och sjukförsäkringsärenden med möjlighet till kvittens
 • Visselblåsartjänst

 

Några som valt HR-appen