Boka kostnadsfri demo

Häng med oss i våra sociala medier!

Vår produkt

HR-appen är skapad utifrån medarbetarens behov. Appen är användarvänlig, flexibel och kan enkelt ersätta flera olika system. Vi skräddarsyr innehållet utefter era önskemål och sätter samman en heltäckande lösning – allt snyggt förpackat i en lättnavigerad design.

HR-appen för kommuner och kommunanställda

En samordningsplattform för kommunala för- och grundskolor? Ett system för avvikelsehantering på olika nivå i organisationen? Eller kanske ett verktyg för rekrytering, onboarding och givande medarbetarsamtal? Oavsett behov stavas lösningen HR-appen.

HR-appen lämpar sig ypperligt för stora organisationer med olika typer av styrning och ägarskap. Med hjälp av hierarkier, grupper och administrativa anpassningsmöjligheter i det oändliga, blir HR-appen å ena sidan ett forum för den kommunala verksamheten som helhet, å andra sidan många separata arenor för delar av verksamheten – exempelvis besöksnäringen, näringslivet och barnomsorgen.

HR-appens möjligheter för kommuner och kommunanställd personal

 • Nyhetsflöde med möjlighet till pushnotiser – direkt i mobilen
 • Ett enda system för information och internkommunikation
 • Anpassad informations- och kommunikationsplattform för skolor och utbildning
 • In- och utcheckning för personal med närvarokontroll
 • Verktyg för etablering och hantering av vikariepool
 • Hantera och genomför upphandlingar
 • Dynamisk jobbkö för olika arbeten; lista med lediga jobb/uppdrag att tinga
 • Digitala checklistor anpassade för uppdrag/kunder/brukare
 • Stöd för flera språk med direktöversättning av innehåll
 • Ledighetsansökan samt anmälan om sjukfrånvaro och VAB
 • Tillgång till personliga dokument som schema, lönebesked, kontaktlistor och anställningsavtal
 • … och mycket, mycket mer!

App-funktioner för medarbetare med personal- och arbetsmiljöansvar

 • Hantera tillbud, incidenter, olyckor och avvikelser med åtgärder och uppföljning
 • Hantera, skapa och uppdatera tillstånd och certifikat
 • Ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete; ISO-certifieringar, reklamationshantering och arbetsmiljöfrämjande insatser
 • Stöd för påminnelser och dokumentation av kontroller
 • Rekrytering, onboarding och dokumentation av medarbetarsamtal
 • Fullt utbyggd kompetensmatris med utbildningsystem
 • Planera semesterperioder och hantera ledighetsansökningar
 • Personalhandbok med kvittens och signeringsfunktion
 • Hantering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser och sjukförsäkringsärenden med möjlighet till kvittens
 • Visselblåsartjänst

Några som valt HR-appen