Boka kostnadsfri demo

Häng med oss i våra sociala medier!

Vår produkt

HR-appen är skapad utifrån medarbetarens behov. Appen är användarvänlig, flexibel och kan enkelt ersätta flera olika system. Vi skräddarsyr innehållet utefter era önskemål och sätter samman en heltäckande lösning – allt snyggt förpackat i en lättnavigerad design.

HR-appen för koncerner och bolagsgrupper

Gör det enkelt för alla medarbetare i hela din koncern att ta del av samma information samtidigt. HR-appen är verktyget och systemet du behöver för att skapa en stringent och tillgänglig internkommunikation – för hela er verksamhet.

HR-appen är den perfekta kommunikationsplattformen för stora organisationer, exempelvis koncerner och företagsgrupper med olika typer av styrning, krav och behov.

Med HR-appen samlar och samordnar ni enkelt alla era personal-, KMA-, och kommunikationsfunktioner med tillhörande dokumentation; oavsett om de är koncerngemensamma eller enbart avsedda för enstaka bolag. HR-appen låter er sköta allt via ett enda system, med all er data samlad på ett och samma ställe.

Hur kan HR-appen underlätta för koncerner och stora bolagsgrupper?

 • Nyhetsflöde med möjlighet till riktade pushnotiser – direkt i mobilen
 • Ett enda system för information och internkommunikation
 • Unik branding, anpassade funktioner och delat innehåll – eller innehåll uppdelat per bolag – inom koncernen
 • Detaljerade och fullt anpassningsbara organisationsscheman; perfekt för större matrisorganisationer eller bolagsgrupper med multipla rapporteringsvägar
 • Dynamisk rättighetsstyrning med hierarkier; från högsta nivå ner till individuell nivå i varje enskilt bolag
 • Stöd för flera språk med direktöversättning av innehåll
 • Ledighetsansökan samt anmälan om sjukfrånvaro och VAB
 • Tillgång till personliga dokument som schema, lönebesked, kontaktlistor och anställningsavtal
 • … och mycket, mycket mer!

Verktyg och funktioner för medarbetare med personal- och arbetsmiljöansvar

 • Hantera tillbud, incidenter, olyckor och avvikelser med åtgärder och uppföljning
 • Hantera, skapa och uppdatera tillstånd och certifikat
 • Ledningssystem för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete; ISO-certifieringar, reklamationshantering och arbetsmiljöfrämjande insatser
 • Stöd för påminnelser och dokumentation av kontroller
 • Rekrytering, onboarding och dokumentation av medarbetarsamtal
 • Fullt utbyggd kompetensmatris med utbildningsystem
 • Planera semesterperioder och hantera ledighetsansökningar
 • Personalhandbok med kvittens och signeringsfunktion
 • Hantering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser och sjukförsäkringsärenden med möjlighet till kvittens
 • Visselblåsartjänst

Några som valt HR-appen