Boka kostnadsfri demo

Häng med oss i våra sociala medier!

Samarbeten

HR-appen är enkel att utveckla och integrera med andra system. Vi samarbetar tätt tillsammans med våra partners – några av Sveriges största aktörer inom respektive bransch – för att kunna leverera bästa möjliga lösning till våra användare.

Kontrollera behörighet med BKY i HR-appen

Automatisk kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd, i ett smidigt verktyg som uppfyller alla lagkrav. I HR-appen kan du enkelt kontrollera behörigheter med BKY.

BKY – förkortningen för Behörighetskontroll Yrkestrafik – är ett digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd. Systemet är utvecklat av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med branschorganisationerna Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag.

HR-appen är fullt integrerad med BKY, vilket gör att du och dina medarbetare kan kontrollera förarbehörigheter och trafiktillstånd direkt i mobilen, utan att behöva lämna appen.

Ansvar som både arbetsgivare och beställare

Inom yrkestrafiken har alla arbetsgivare – åkare som transportföretagare – ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras medarbetare och chaufförer har giltig behörighet vid utförande av så kallad yrkesmässig trafik.

Även transportköpare, det vill säga den som beställer ett transportuppdrag, har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera huruvida den tilltänkta transportören har ett giltigt trafiktillstånd.

Läs mer på bky.se!

Några som valt HR-appen